Toggle Menu

Авторски ПраваАвторско право
Авторът е физическо лице, в резултат на някаква творческа дейност е създадено произведение в литературата, изкуството или науката.
Екипът на сайта уважава труда на всички автори на произведения и за публикуване на текстове и новини в платформата с единствена цел осигуряване на образователен и личен достъп.
Политиката на услугите на сайта е да спазва приложимите закони за авторското право и по никакъв начин да не засяга творците на произведения. Ако смятате, че по някакъв начин сме засегнали ваше произведение, може да ни пишете на Екипа на сайта.
ПРОЦЕДУРА ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА
В исковата молба за нарушаване на авторските права трябва да бъдат включени следните елементи:
Електронен или физически подпис на собственика върху авторското право или на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, поради някаква причина, която е нарушена.
Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, която е достатъчна, за да ни позволи да намерим материала.
Информация, която е достатъчна да ни позволи да се свържем със страната подала жалбата, като валиден адрес, телефонен номер или валиден електронен адрес, на който може да се осъществи връзка с жалбоподателя.
Ако страната подал жалбата е упълномощен да действа от името на собственика на изключителното право е необходимо доказателство за да се избегне лъжесвидетелстване.
При невключването на цялата горепосочена информация може да доведе до забавяне при обработката. Всички материали ще бъдат свалени от сайта в три дневен срок, при установени нарушения на авторско право.

← Върнете се в Начална страница.